Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Prawie 90 zastępów straży pożarnej gasiło pożar składowiska odpadów w Sosnowcu

2020.09.17

16 września 2020 roku o godz. 17.19. Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Sosnowcu otrzymało zgłoszenie o pożarze na terenie składowiska odpadów przy ul. Radocha.
Po przyjeździe na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów straży pożarnej i dokonaniu rozpoznania stwierdzono, że pali ok.3000m2 składowiska odpadów, w tym między innymi zbiorniki z nieznanymi substancjami. Ze względu na dynamiczną sytuację pożarową Kierujący Działaniami Ratowniczymi (KDR), poprzez Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego (SKKM), zadysponował dodatkowe siły i środki zarówno PSP jak i OSP – w tym plutony gaśnicze oraz samochody z drabinami mechanicznymi z jednostek terenu woj. śląskiego.

Działania ratowników w pierwszej fazie polegały na podaniu dwóch prądów gaśniczych na skład objęty pożarem oraz jeden prąd w obronie na halę, znajdującą się na terenie placu. Po dojeździe na miejsce dodatkowych sił i środków KDR podjął decyzję o podziale terenu akcji na odcinki bojowe oraz utworzył punkt przyjęcia sił i środków. Dodatkowo, zadysponowano kontener SPGaz z aparatami powietrznymi dla ratowników oraz kontenery ze środkiem pianotwórczym, specjalistyczne grupy ratownictwa chemiczno - ekologicznego z JRG w Katowicach - Piotrowicach i JRG w Gliwicach - Łabędach, a także tzw. samochody wężowe z pompami, umożliwiające budowę linii zasilających stanowiska gaśnicze oraz zbudowanie zaopatrzenia wodnego.

Na miejsce przybył zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Mirosław Synowiec, który przejął dowodzenie i podjął decyzję o zawiązaniu sztabu. Podjęto działania  przy użyciu działek wodno – pianowych, z których podano prądy gaśnicze na palące się materiały, jak również prowadzono działania pod drugiej stronie rzeki Przemszy, gdzie strażacy działając w obronie uniemożliwili rozprzestrzenię się pożaru na zlokalizowane tam hale.

Po przybyciu na miejsce, Śląski Komendant Wojewódzkiego PSP nadbryg. Jacek Kleszczewski niezwłocznie zapoznał się z sytuacją i przejął dowodzenie akcją. W wyniku skutecznych działań gaśniczych – podawania prądów z działek wodno-pianowych oraz z koszy drabin mechanicznych - o godz. 01.30. powstrzymano rozprzestrzenianie się pożaru. Dalsze działania polegały na dogaszaniu poprzez przelewanie pogorzeliska. Na miejsce zadysponowano ciężki sprzęt budowlany typu koparki. Pogorzelisko sprawdzono także przy pomocy kamery termowizyjnej. Nie stwierdzono zarzewi ognia.

Na terenie akcji na bieżąco prowadzono monitoring substancji niebezpiecznych w strefie bezpośrednich działań ratowników, który wykonywał samochód specjalistyczny rozpoznania chemicznego z JRG w Katowicach – Piotrowicach, wspierany przez zastęp do zdalnej detekcji z JRG w Kędzierzynie Koźlu (woj. opolskie).

Ostatecznie powierzchnia pożaru wyniosła 7500 m2 składowiska. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie ustalenia przyczyny pożaru.

Na miejsce akcji gaśniczej przybyli między innymi: Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Prezydent Miasta Sosnowiec, naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego UM w Sosnowcu oraz grupa operacyjna z Komendy Głównej PSP.

W akcji ratowniczej brało udział prawie 90 zastępów straży pożarnej, w tym 16 OSP (z Sosnowca, Będzina, Bytomia, Chorzowa, Dąbrowy Górniczej, Gliwic, Jaworzna, Katowic, Mysłowic, Piekar Śląskich, Tychów), policja, WIOŚ, zespoły ratownictwa medycznego, pogotowie energetyczne, straż miejska.

Na miejscu nadal przebywają zastępy straży pożarnej i trwa dogaszanie pogorzeliska.

opracowanie i zdjęcia: KW PSP w Katowicach