Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Interwencje

Katastrofa budowlana w Sosnowcu 2018.02.11 - Interwencje