Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Interwencje

Transport środka do dezynfekcji 2020.05. 7 - Interwencje