Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Interwencje

Pożar składowiska w Mokrzeszu 2020.03.23 - Interwencje
Ćwiczenia w śląskich szpitalach 2020.03. 5 - Interwencje