Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Interwencje

Pożar składowiska w Bytomiu 2019.10.29 - Interwencje
Zagrożenia w sezonie grzewczym 2019.10.22 - Interwencje