Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Interwencje

Pożar hotelu w Istebnej 2019.06.27 - Interwencje