Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Interwencje

Wybuch gazu w garażu w Gliwicach 2019.01.29 - Interwencje