Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Statystyka roczna

Liczba interwencji jednostek KSRG województwa śląskiego w latach 2015-2019

 

W roku 2019 na terenie województwa śląskiego jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały ogółem 69.322 razy, w tym przy:

  • 16.774 pożarach (16.228 małych, 502 średnich, 32 dużych, 12 bardzo dużych),
  • 45.669 miejscowych zagrożeniach (6.325 małych, 38.260 lokalnych, 1.071 średnich, 13 dużych),
  • 6.879 alarmach fałszywych (215 złośliwych, 4.065 w dobrej wierze, 2.599 z monitoringu pożarowego).

Dla porównania statystyka ilości interwencji prowadzonych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej województwa śląskiego w latach 2003 – 2018 przedstawia się następująco:
rok 2018 ogólna liczba interwencji 68.817 (17.018 pożarów, 44.405 miejscowych zagrożeń, 7.394 alarmów fałszywych)
rok 2017 ogólna liczba interwencji 69.219 (16.279 pożarów, 46.330 miejscowych zagrożeń, 6.610 alarmów fałszywych) 
rok 2016 ogólna liczba interwencji 57.287 (15.473 pożarów, 36.358 miejscowych zagrożeń, 5.456 alarmów fałszywych)
rok 2015 ogólna liczba interwencji 60.241 (21.407 pożarów, 34.251 miejscowych zagrożeń, 4.583 alarmów fałszywych)
rok 2014 ogólna liczba interwencji 52.352  (18 850 pożarów, 29.699 miejscowych zagrożeń, 3 803 alarmów fałszywych)
rok 2013 ogólna liczba interwencji 47.069 (16.716 pożarów, 26.762 miejscowe zagrożenia, 3.591 alarmów fałszywych)
rok 2012 ogólna liczba interwencji 53.910 (23 546 pożarów, 27 399 miejscowe zagrożenia, 2965 alarmów fałszywych)
rok 2011 ogólna liczba interwencji 53.813 (25.445 pożarów, 25.753 miejscowe zagrożenia, 2.615 alarmów fałszywych)
rok 2010 ogólna liczba interwencji 61.877 (17.032 pożarów, 42.610 miejscowych zagrożeń, 2.235 alarmów fałszywych)
rok 2009 ogólna liczba interwencji 52.420 (19.974 pożarów, 30.442 miejscowych zagrożeń, 2.004 alarmów fałszywych)
rok 2008 ogólna liczba interwencji 54.873 (20.318 pożarów, 32.678 miejscowych zagrożeń, 1.877 alarmów fałszywych)
rok 2007 ogólna liczba interwencji 56.434 (21.064 pożarów, 33.504 miejscowych zagrożeń, 1.866 alarmów fałszywych)
rok 2006 ogólna liczba interwencji 51.205 (16.204 pożarów, 33.238 miejscowych zagrożeń, 1.763 alarmów fałszywych)
rok 2005 ogólna liczba interwencji 45.768 (22.588 pożarów, 21.750 miejscowych zagrożeń, 1.430 alarmów fałszywych)
rok 2004 ogólna liczba interwencji 44.370 (16.830 pożarów, 26.208 miejscowych zagrożeń, 1.332 alarmów fałszywych)
rok 2003 ogólna liczba interwencji 48.225 (26.333 pożarów, 20.432 miejscowych zagrożeń, 1.460 alarmów fałszywych)