Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Betlejemskie Światło Pokoju w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach

2020.12.16

16 grudnia 2020 roku, Komendantka Chorągwi Śląskiej Związku Harcerstwa Polskiego hm. Anna Peterko i Zastępca Komendantki Chorągwi Śląskiej hm. Andrzej Lichota, na ręce nadbryg. Jacka Kleszczewskiego Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, przekazali strażakom Betlejemskie Światło Pokoju. Strażacy od kilkunastu lat znajdują się na trasie przekazania światełka, które Związek Harcerstwa Polskiego organizuje od 1991 roku.

Śląski Komendant Wojewódzki PSP złożył wszystkim harcerzom świąteczne życzenia i podziękował za przekazane Światło.

Niech to światełko niesie pokój wszystkim ludziom