Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Poradnik senior

Fotografia seniora

Wśród wielu zdarzeń, z jakimi spotykają się w swojej pracy śląscy policjanci i strażacy, szczególną uwagę zwracają te, w których ofiarami stali się najsłabsi członkowie naszego społeczeństwa: dzieci, osoby starsze czy niepełnosprawne. Posiadają one szczególne predyspozycje: są ufne, życzliwe, otwarte, często nie posiadają dostatecznej wiedzy pozwalającej na właściwą ochronę przed zagrożeniami.

W związku z tym, śląscy policjanci i strażacy przygotowali zestaw porad adresowanych do seniorów naszego województwa, opisujących podstawowe zasady postępowania w wybranych sytuacjach życia codziennego, a zapoznanie się z niniejszymi wskazówkami pozwoli na uniknięcie lub przynajmniej ograniczenie najbardziej istotnych dla nich zagrożeń.

Mamy nadzieję, że rady te zostaną wykorzystane przez adresatów. Zachęcamy więc zarówno seniorów, jak i wszystkie osoby mające z nimi kontakt, do zapoznania z naszymi poradami, wspólnego ich przedyskutowania i wykorzystywania w życiu codziennym.

 

Zobacz poradnikpobierz plik pdf


TELEFONY ALARMOWE:
(połączenie bezpłatne)

  • 112 Numer alarmowy
  • 997 Policja
  • 998 Straż Pożarna
  • 999 Pogotowie Ratunkowe
  • 992 Pogotowie gazowe