Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Programy edukacyjne

BEZPIECZNE ŻYCIE

Program oparty na doświadczeniach Szwedzkiej Ligi Obrony Cywilnej, uczy dzieci bezpiecznych zachowań, umiejętności przetrwa­nia oraz zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom w domu, w szkole i na wakacjach. 

Adresatami programu „Bezpieczne Życie” są:
- Dzieci i młodzież szkolna,
- Nauczyciele i dyrektorzy szkół,
- Rodzice,
- Władze samorządowe.

Program realizowany jest we współpracy z :
- Komendą Główną PSP,
- Szwedzką Ligą Obrony Cywilnej ,

oraz dzięki zaangażowaniu:
Urzędów Miast,Gmin,
Starostw Powiatowych,
Wydziałów Zarządzania Kryzysowego,
Kuratorium Oświaty ,
dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli,
Państwowej Straży Pożarnej, Policji
oraz organizacji pozarządowych takich jak: Związek Harcerstwa Polskiego, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Polski Czerwony Krzyż .

Celem programu jest zgromadzenie doświadczeń w zakresie upowszechniania wiedzy i umiejętności przydatnych w sytuacjach zagrożenia wśród dzieci i młodzieży oraz podniesienia ich świadomości z zakresu bezpieczeństwa, w tym m.in.:

 • zasad zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia,
 • zasad bezpieczeństwa podczas gier i zabaw na świeżym powietrzu,
 • sposobów wzywania pomocy, gdy doszło do wypadku,
 • udzielanie pomocy bezpośrednio po wypadku,
 • zachowanie się podczas pożaru i po pożarze,
 • ochrona i zabezpieczenie mieszkania przed różnymi zdarzeniami, bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
 • zachowania się w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, postępowania w przypadku kontaktu z niebezpiecznymi substancjami.  

Powyższe zamierzenia realizują odpowiednio przeszkoleni pedagodzy.Program składa się z dwóch części poświęconych różnego rodzaju wypadkom oraz zaginięciom dzieci:

 


część I "KICIA I RUFI"

Okładka podręcznika dla instruktora "Kicia i Rufi"

WYPADKI, KTÓRE ZDARZAJĄ SIĘ CODZIENNIE

Kurs uczy zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom w domu. Został opracowany na podstawie materiałów przygotowanych przez Szwedzką Ligę Obrony Cywilnej ,w oparciu o oryginalny pomysł fiński ,i skierowany jest dla dzieci od czwartego do dziesiątego roku życia. Podczas kursu dzieci nauczą się, co należy robić, aby uniknąć wypadków. Dowiedzą się także, jak zareagować, gdy mimo wszystko dojdzie do nieszczęścia.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOROSŁYCH !

Dbanie o bezpieczeństwo w najbliższym otoczeniu dzieci to kwestia odpowiedzialności dorosłych. Nie wolno nam wierzyć, że  nic złego się nie zdarzy, tylko dlatego że nasze dzieci wzięły udział w kursie uczącym zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom. Nie możemy przerzucać odpowiedzialności na dzieci.

 

 

WIEM! UMIEM!

Gdy nasze dzieci wezmą udział w kursie, powinniśmy liczyć się z tym, że będą zadawały następujące pytania:

 • Czy wiesz, co zrobić, gdy coś utknie w gardle?
 • Czy używasz kasku, gdy jeździsz na łyżwach?
 • Dlaczego na podłodze leżą przewody, o które można się potknąć?
 • Czy wiesz, co zrobić, gdy ktoś się oparzy?
 • Czy mamy w domu czujkę pożarową?
 • Jak będziemy się ewakuować w razie pożaru?
 • Czy ustaliliśmy jakieś miejsce zbiórki?
 • Czy wiesz, pod jaki numer trzeba zadzwonić, aby wezwać pogotowie ratunkowe, straż pożarna, policję?
 • Czy wszystkie lekarstwa zamknięte są w apteczce? Czy chowasz do szafki płyn do zmywania naczyń, aby moja młodsza siostra nie miała do niego dostępu?
 

 

część II "ODNALEŹĆ ZGUBKA"

Okładka podręcznika dla instruktora "Odnaleźć Zgubka"

DLACZEGO POWINNIŚMY UCZYĆ DZIECI SPOSOBÓW RADZENIA SOBIE W TRUDNYCH SYTUACJACH.

Celem kursu „Odnaleźć Zgubka” jest nauczenie dzieci kilku sztuczek „znajdź  mnie łatwiej”, tak by można je było szybciej odnaleźć, gdy się zgubią. Przyswojenie przez dzieci tych wiadomości może zapobiec tragedii i sprawić, że zaginięcie będzie tylko nieprzyjemnym przeżyciem ze szczęśliwym zakończeniem.

DZIECI MUSZĄ POZNAĆ „TRZY ZŁOTE ZASADY”

- Przytul się do drzewa.
- Staraj się, by cię było widać i słychać.
- Utrzymuj ciepło. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOROSŁYCH !

Nie możemy liczyć, że dziecko, które się zgubiło samo sobie poradzi, to dorośli są odpowiedzialni za to, by jak najszybciej przyjść mu z pomocą.

Rodzice mogą zapobiec nieszczęściu.

-Ubranka dziecięce powinny być kolorowe! Będzie je lepiej widać. Unikajmy zielonych i ciemnych barw latem, beżowych i brązowych jesienią, a białych i szarych zimą. Paski odblaskowe naszyte na rękawy i nogawki ubrań ułatwiają odnalezienie dziecka w ciemnościach.

-Zapewnijmy dziecko, że dorośli będą go szukać tak długo, dopóki go nie odnajdą. Nigdy nic rezygnują z poszukiwań. Zagubione dziecko nie może w to wątpić.

-Dziecko nie powinno się wstydzić, że się zgubiło. Wszystkim może się to przydarzyć - i dużym i małym.

-Odnalezionemu dziecku należy okazać radość i czułość.

-Zapewnijmy dziecko, że nie musi bać się zwierząt w lesie.

-Zwróćmy uwagę, by dziecko zawsze miało przy sobie gwizdek.

-Pogłębiajmy umiejętności dziecka, ćwicząc i powtarzając z nim "Trzy Złote Zasady".


Gdy dziecko zniknie:
Powinniśmy się spieszyć! Jak najszybciej zgłośmy zaginięcie na policję. Nie czekajmy! Z każdą godziną obszar, na którym może przebywać dziecko, zwiększa się.

 
 

Ulotka informacyjna na temat programu "Bezpieczne życie" - pobierz plik pdf