Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Fundusze Unijne

W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach realizuje następujące projekty:

 

INTERREG VA Republika Czeska – Polska 2014-2020 : "Bezpieczne Pogranicze"

 

W ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego MSWiA , Komenda Wojewódzka PSP w Katowicach jako lider projektu w partnerstwie z Komendą Wojewódzką PSP w Krakowie realizuje projekt pn: Mobilne laboratoria CBRN-E dla Państwowej Straży Pożarnej”