Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Numer alarmowy 112

Europejski Numer Alarmowy 112 to numer alarmowy do wykorzystania wtedy, gdy nie umiemy zidentyfikować zagrożenia w wymiarze 3 aktualnych numerów ratunkowych, zaczynających się od "9" lub kiedy wymagana jest interwencja wszystkich służb równocześnie. 

Z numerem 112 w dalszym ciągu funkcjonują dotychczasowe numery alarmowe, czyli:

  • Straż Pożarna - 998,  
  • Pogotowie Ratunkowe - 999,  
  • Policja - 997,  

z których należy korzystać stosownie do zaistniałej sytuacji. Idea dostosowania zasad alarmowania jednostek ratowniczych w naszym kraju wynika z potrzeby zapewnienia obywatelom odpowiednich standardów bezpieczeństwa obowiązujących w państwach stowarzyszonych, co wymaga stworzenia warunków do właściwego współdziałania Straży Pożarnej, Policji i Pogotowia Ratunkowego oraz opracowania i wdrożenia stosownych procedur postępowania. 
Korzystanie z telefonu 112 jest bezpłatne i umożliwia połączenie ze służbami ratowniczymi o każdej porze dnia i nocy, podobnie jak z dotychczasowych telefonów alarmowych. 
Jednocześnie informujemy, że używanie tego telefonu w sposób nieuzasadniony będzie skutkowało przewidzianymi prawem sankcjami karnymi. Należy podkreślić, że identyfikacja numeru telefonu rozmówcy, nagrywanie i rejestrowanie prowadzonych rozmów, mogą zostać wykorzystane do ustalenia zasadności wezwania służby ratowniczej, a także danych osoby wywołującej alarm fałszywy. 

Adresy stron propagujących i dostarczających informacje na temat zasad korzystania i funkcjonowania numeru alarmowego 112

www.ec.europa.eu/112  - strona Komisji Europejskiej prezentująca aktualne informacje dotyczące działania Europejskiego Numeru Alarmowego 112, 
www.112.gov.pl  - informacje o podejmowanych w Polsce działaniach dotyczących funkcjonowania numeru alarmowego 112 i pracach nad jego upowszechnianiem, 
www.ec.europa.eu/information_society/activities/112/kids/index_en.htm  - wersja dla dzieci (z możliwością wyboru języka polskiego).