Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Ogłoszenia o zatrudnieniu w KW PSP

Ogłoszenie zamieszczone 23 listopada 2020 roku:

 • Ogłoszenie o naborze do służby cywilnej nr 71296 - na stanowisko starszego specjalisty w Wydziale Kwatermistrzowskim KW PSP w Katowicach - plik ogłoszenia
 • Wynik naboru na stanowisko starszego specjalisty w Wydziale Kwatermistrzowskim KW PSP w Katowicach - pobierz plik pdf

Ogłoszenie zamieszczone 13 lipca 2020 roku: 

Ogłoszenia zamieszczone 1 lipca 2020 roku:

 • Ogłoszenie o naborze do służby cywilnej nr 57293 - na stanowisko starszego specjalisty w Wydziale Kadr i Organizacji KW PSP - pobierz plik
 • Wynik naboru ogłoszenie nr 57293 - pobierz plik
 • ogłoszenie o naborze do służby cywilnej nr 55840 - na stanowisko starszego specjalisty w Wydziale Kadr i Organizacji KW PSP - pobierz plik
 • Wynik naboru ogłoszenie nr 55840 - pobierz plik
 • ogłoszenie o naborze do służby cywilnej nr 55850 - na stanowisko starszego specjalisty w Wydziale Technicznym KW PSP - pobierz plik
 • Wynik naboru ogłoszenie nr 55850 - pobierz plik
 • 09.09.2019 r. Ogłoszenie nr 53814 o naborze do służby cywilnej na stanowisko straszego specjalisty do spraw zamówień publicznych w Wydziale Kwatermistrzowskim KW PSP w Katowicach - pobierz plik.
 • Wynik naboru - ogłoszenie nr 53814 - pobierz plik.
 • 16.05.2019 r. Ogłoszenie nr 47519 o naborze do służby cywilnej na stanowisko starszego specjalisty w Wydziale Kadr i Organizacji KW PSP w Katowicach - pobierz plik pdf.
  Wyniki naboru- ogłoszenie nr 47519 - pobierz plik.
 • 10.01.2019r. Ogłoszenie nr 40616 o naborze do służby cywilnej na stanowisko starszego inspektora ds.obsługi kasowej oraz finansowo-księgowej w KW PSP w Katowicach - pobierz plik pdf.                                                                                                                         Wyniki naboru - ogłoszenie nr 40616 - pobierz plik
 • 09.11.2017r. ogłoszenie nr 17719 o naborze do służby cywilnej na stanowisko radcy prawnego w KW PSP w Katowicach - pobierz plik pdf.
 • Ogłoszenie o wynikach naboru do służby cywilnej na stanowisko radcy prawnego w KW PSP w Katowicach - pobierz plik pdf.