Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Informacja publiczna

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz na podstawie § 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 grudnia 2015 roku, w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej,  podaję do publicznej wiadomości: