Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Dostawa 2 serwerów wraz z akcesoriami na potrzeby wdrożenia systemu EZD

Numer sprawy:WT-I.2370.16.2017
Dodano dnia: 15-11-2017
Termin składania ofert: 24-11-2017 godz. 09:00
Status: ogłoszony

Dostawa 2 serwerów wraz z akcesoriami na potrzeby wdrożenia systemu EZD