Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Dostawa licencji oprogramowania na potrzeby wdrożenia systemu EZD

Numer sprawy:WT-I.2370.17.2017
Dodano dnia: 20-11-2017
Termin składania ofert: 28-11-2017 godz. 09:00
Zmiana terminu składania ofert na: 30-11-2017 godz. 09:00
Status: ogłoszony

Dostawa licencji oprogramowania na potrzeby wdrożenia systemu EZD