Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Dostawa spektrometrów promieniowania gamma oraz spektrometrów XRF

Numer sprawy:WT-I.2370.18.2017
Dodano dnia: 28-12-2017
Termin składania ofert: 09-02-2018 godz. 09:00
Status: ogłoszony

Dostawa spektrometrów promieniowania gamma oraz spektrometrów XRF