Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Dostawa sprzętu i środków dekontaminacyjnych / dezaktywacyjnych dla modułów dekontaminacji masowej oraz dla ratowników

Numer sprawy:WT-I.2370.19.2017
Dodano dnia: 29-12-2017
Termin składania ofert: 10-01-2018 godz. 09:00
Status: ogłoszony

Dostawa sprzętu i środków dekontaminacyjnych / dezaktywacyjncyh dla modułów dekontaminacji masowej oraz dla ratowników