Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Dostawa osobistych dawkomierzy promieniowania

Numer sprawy:WT-I.2370.1.2018
Dodano dnia: 04-01-2018
Termin składania ofert: 16-01-2018 godz. 09:00
Status: ogłoszony

Dostawa osobistych dawkomierzy promieniowania