Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Dostawa osobistych dawkomierzy promieniowania gamma i neutronowego oraz czytnika osobistych dawkomierzy promieniowania gamma i neutronowego

Numer sprawy:WT-I.2370.3.2018
Dodano dnia: 06-02-2018
Termin składania ofert: 15-02-2018 godz. 09:00
Status: ogłoszony

Dostawa osobistych dawkomierzy promieniowania gamma i neutronowego oraz czytnika osobistych dawkomierzy promieniowania gamma i neutronowego