Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Dostawa 6 Samochodów Dowodzenia i Łączności

Numer sprawy:WT-I.2370.5.2018
Dodano dnia: 27-02-2018
Termin składania ofert: 12-04-2018 godz. 09:00
Status: ogłoszony

Dostawa 6 samochodów dowodzenia i łączności (kompanijne stanowisko dowodzenia)