Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie AC i NNW

Numer sprawy:WT-I.2370.6.2018
Dodano dnia: 08-03-2018
Termin składania ofert: 16-03-2018 godz. 12:00
Status: ogłoszony

Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie AC i NNW