Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Dostawa 5 samochodów pożarniczych

Numer sprawy:WT-I.2370.7.2018
Dodano dnia: 13-04-2018
Termin składania ofert: 25-05-2018 godz. 09:00
Status: ogłoszony

Dostawa 5 samochodów pożarniczych