Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Od dnia 24.04.2018r aktualne zamówienia publiczne dostępne są na stronie BIP

Numer sprawy:WT-I
Dodano dnia: 24-04-2018
Termin składania ofert: 24-04-2018 godz. 00:00
Zmiana terminu składania ofert na: 24-04-2018 godz. 00:00
Status: ogłoszony

Od dnia 24.04.2018r aktualne zamówienia publikowane są na stronie BIP

bip.katowice.kwpsp.gov.pl/zamowienia_publiczne/index.html