Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Przetargi archiwalne 2013-2009

Urządzenia UTM Numer sprawy WT 2370.18.2013
Remont pomieszczeń WSKR II etap Numer sprawy WT 22370.16.2013.PP
Zakup samochodu specjalnego Numer sprawy WT 2370.15.2013
Remont pomieszczeń WSKR Numer sprawy WT 2370.14.2013.PP
Przebudowa wejścia głównego Numer sprawy WT 2370.13.2013.AR
Przebudowa wejścia głównego Numer sprawy WT 2370.12.2013.AR
2 leekie pojazdy specjalne Numer sprawy WT 2370.11.2013
Zakup 3 urządzeń wielofunkcyjnych Numer sprawy WT.2370.10.2013
Dostawa środków pianotwórczych Numer sprawy WT 2370.8.2013
11 samochodów pożarniczych Numer sprawy WT 2370.9.2013