Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Przetargi archiwalne do 2009

Numer referencyjny: WT 2370/18/2008
Wartość szacunkowa: pon.133 tys Euro
Wspólny słownik zamówień CPV: 34144210
Przedmiot: Zakup 2 samochodów specjalnych operacyjnych-osobowych
Tryb: przetarg nieograniczony
Termin składania ofert:  2008-11-24
Status: Zrealizowane
więcej...

Numer referencyjny: WT 2370/17/2008
Wartość szacunkowa: poniżej 133 tys. euro
Wspólny słownik zamówień CPV: CPV 24960000-1
Przedmiot: Dostawa sorbentu w ilości 12 ton granulacja do 3 mm.
Tryb:  przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 2008-11-17
Status: Zrealizowane
więcej...

Numer referencyjny: WT 2370/16/2008
Wartość szacunkowa: powyżej 133 tys. euro
Wspólny słownik zamówień CPV: CPV 34144210
Przedmiot:  Zakup 3 samochodów specjalnych ratownictwa technicznego do usuwania skutków poważnych awarii.
Tryb:  przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 2008-12-03
Status: Zrealizowane
więcej...

Numer referencyjny: WT-2370/15/2008
Wartość szacunkowa: poniżej 133 tys. euro
Wspólny słownik zamówień CPV: kod CPV- 24951210-0, kod CPV- 24960000-1
Przedmiot:  Dostawę środków pianotwórczych (zmywaczy), dyspergentów i sorbentów
Tryb:  przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 2008-10-16
Status: Zrealizowane
więcej...

Numer referencyjny: WT 2370/14/2008
Wartość szacunkowa: poniżej 133 tys. euro
Wspólny słownik zamówień CPV: CPV 13832000-0
Przedmiot:  Dostawa 409 par butów strażackich skórzanych.
Tryb:  przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 2008-10-15
Status: Zrealizowane
więcej...

Numer referencyjny: WT 2370/12/2008
Wartość szacunkowa: poniżej 133 tys. euro
Wspólny słownik zamówień CPV: 29851200-1
Przedmiot:  Dostawa urządzeń ratowniczych do cięcia wielowarstwowego (zestaw pilarski do połaci dachowych) w ilości 14 sztuk.
Tryb:  przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 2008-09-25
Status: Zrealizowane
więcej...

Numer referencyjny: WT 2370/10/2008
Wartość szacunkowa: poniżej 133 tys. euro
Wspólny słownik zamówień CPV: 29821200-2
Przedmiot:  Dostawa pilarek ratowniczych do cięcia wielowarstwowego w ilości 20 sztuk.
Tryb:  przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 2008-09-25
Status: Zrealizowane
więcej...

Numer referencyjny: WT 2370/11/2008
Wartość szacunkowa: poniżej 133 tys. euro
Wspólny słownik zamówień CPV: 29823000-4
Przedmiot:  Dostawa pił ratowniczych ręcznych do drewna z napędem spalinowym w ilości 47 sztuk.
Tryb:  przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 2008-09-25
Status: Zrealizowane
więcej...

Numer referencyjny: WT 2370/9/2008
Wartość szacunkowa: poniżej 133 000 Euro
Wspólny słownik zamówień CPV: CPV 32236000-6
Przedmiot:  Dostawa 81 kpl. radiotelefonów przenośnych (nasobnych).
Tryb:  przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 2008-09-19
Status: Zrealizowane
więcej...

Numer referencyjny: WT 2370/07/2008
Wartość szacunkowa: powyżej 133 tys. Euro
Wspólny słownik zamówień CPV: 18131000-6
Przedmiot:  Dostawa 297 kompletów ubrań specjalnych strażackich.
Tryb:  przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 2008-09-04
Status: Zrealizowane
więcej...

Numer referencyjny: WT 2370/06/2008
Wartość szacunkowa: powyżej 133 tys. euro
Wspólny słownik zamówień CPV: CPV 34144210
Przedmiot:  Zakup 3 samochodów z drabiną automatyczną o wysokości ratowniczej 37 m (SD37)
Tryb:  przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 2008-08-20
Status: Zrealizowane
więcej...

Numer referencyjny: WT 2370/05/2008
Wartość szacunkowa: powyżej 133 tys. euro
Wspólny słownik zamówień CPV: 34144210
Przedmiot:  Zakup 5 samochodów pożarniczych i 2 kontenerów
Tryb:  przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 2008-08-07
Status: Zrealizowane
więcej...

Numer referencyjny: WT 2370/04/2008
Wartość szacunkowa: powyżej 133 000 euro
Wspólny słownik zamówień CPV: 34144210
Przedmiot:  Zakup dziewięciu samochodów pożarniczych.
Tryb:  przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 2008-08-04
Status: Zrealizowane
więcej...

Numer referencyjny: WT 2370/02/2008
Wartość szacunkowa: poniżej 133 tys. euro
Wspólny słownik zamówień CPV: CPV: 32236000-6
Przedmiot: Dostawa 259 kpl. radiotelefonów przenośnych (nasobnych)
Tryb:  przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 2008-07-02
Status: Zrealizowane
więcej...

Numer referencyjny: WT 2370 /03/2008
Wartość szacunkowa: pow 133.000 euro
Wspólny słownik zamówień CPV: 34144210
Przedmiot: Zakup 3 samochodów z drabiną automatyczną o wysokości ratowniczej 37m (SD 37)
Tryb:  przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 2008-07-08
Status: Unieważnione
więcej...

Numer referencyjny: WTT-2370/10/07
Wartość szacunkowa: pow.137 tys.Euro
Wspólny słownik zamówień CPV: 34.14.42.10-3
Przedmiot: Zakup 11 samochodów pożarniczych
Tryb:  przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 2007-10-17
Status: Zrealizowane
więcej...

Numer referencyjny:  WT 2370/9/07
Wartość szacunkowa: pon.137 tys.euro
Wspólny słownik zamówień CPV: 18141000-9
Przedmiot: Dostawa rękawic specjalnych
Tryb:  przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 2007-08-29
Status: Unieważnione
więcej...

Numer referencyjny:  2007-054689
Wartość szacunkowa: powyżej 137 tyś. EURO
Wspólny słownik zamówień CPV: 34.14.42.10-3
Przedmiot: Zakup 11 samochodów pożarniczych
Tryb:  przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 2007-08-21
Status: Unieważnione
więcej...

Numer referencyjny:  WTT-2370/7/07
Wartość szacunkowa: pon.137 tys. euro
Wspólny słownik zamówień CPV: 34144210-3
Przedmiot: Zakup samochodu specjalnego do przewozu uczestników akcji ratowniczo-gaśniczych
Tryb:  przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 2007-06-29
Status: Zrealizowane
więcej...

Numer referencyjny:  WTT 2371/3/07
Wartość szacunkowa: pon.137 tys Euro
Wspólny słownik zamówień CPV: 34144210-3
Przedmiot: Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego
Tryb:  przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 2007-06-28
Status: Rozstrzygnięte
więcej...

Numer referencyjny:  WT - 2370/05/2007
Wartość szacunkowa: powyżej 60 tys. euro
Wspólny słownik zamówień CPV: 18131000-6
Przedmiot: Dostawa 1002 kompletów ubrań specjalnych strażackich
Tryb:  przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 2007-07-20
Status: Zrealizowane
więcej...

Numer referencyjny:  WT 2370/04/2007
Wartość szacunkowa: poniżej 60 tys. euro
Wspólny słownik zamówień CPV: 19330000-8, 18141000-9, 18131000-6
Przedmiot: Dostawa butów skórzanych strażackich, rękawic specjalnych i kominiarek
Tryb:  przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 2007-06-18
Status: Zrealizowane
więcej...

Numer referencyjny:  WT-2370/06/2007
Wartość szacunkowa: poniżej 60 tyś. EURO
Wspólny słownik zamówień CPV: 45300000, 45314200-3
Przedmiot: Modernizacja instalacji okablowania strukturalnegoz siecią napięcia wydzielonego w budynku Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach przy ul. Wita Stwosza 36
Tryb:  przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 2007-06-06
Status: Zrealizowane
więcej...

Numer referencyjny:  -
Wartość szacunkowa: pon. 60tys Euro
Wspólny słownik zamówień CPV: 30213000-5,30262000-3, 32425000-8,302322000-4, 31155000-7
Przedmiot: Dostawa sprzętu komputerowego dla Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach
Tryb:  przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 2007-05-07
Status: Zrealizowane

Numer referencyjny:  WT-2370/03/07
Wartość szacunkowa: poniżej 60 tys.Euro
Wspólny słownik zamówień CPV: 29230000-0
Przedmiot: Dostawa i montaż klimatyzatorów do Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach
Tryb:  przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 2007-04-20
Status: Zrealizowane

Numer referencyjny:  WT-2370/02/2007
Wartość szacunkowa: poniżej 60 tys euro
Wspólny słownik zamówień CPV: 45216121 - 8
Przedmiot: Modernizacja kancelarii tajnej w budynku Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach
Tryb:  przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 2007-04-20
Status: Zrealizowane


Numer referencyjny: 
Wartość szacunkowa: poniżej 60 tys euro
Wspólny słownik zamówień CPV: 24661220-3
Przedmiot: Zakup zmywacza-pianotwórczego środka gaśniczego-syntetycznego w ilości 18 000 kg" dla KW PSP w Katowicach
Tryb:  przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 2007-02-26
Status: Rozstrzygnięte