Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Statut

Witamy na stronie Zarządu Wojewódzkiego ZE i RP RP województwa śląskiego 

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach w żaden sposób nie ingeruje w zamieszczane treści. Autorami tekstów są członkowie Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP naszego województwa. 

Stowarzyszenie pod nazwą „Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej” jest niezależną i samodzielną organizacją ,posiadającą osobowość prawną, działającą na terenie całego Kraju w oparciu własny   STATUT - pobierz plik PDF 

Działalność oparta jest na pracy społecznej jego członków, a celem Związku jest: 

  1. zrzeszanie emerytów i rencistów byłych członków Korpusu Technicznego Pożarnictwa, funkcjonariuszy pożarnictwa, pracowników Państwowej Straży Pożarnej oraz pracowników cywilnych jednostek ochrony przeciwpożarowej i wdów /wdowców/ po strażakach,  
  2. ochrona interesów emerytów i rencistów z tytułu uprzedniej służby lub pracy, uprawnień socjalnych, zdrowotnych i kulturalnych oraz sprawowanie w tym zakresie kontroli społecznej,  
  3. organizowanie życia kulturalnego, wypoczynku i rekreacji,  
  4. pielęgnowanie – utrwalanie bogatych tradycji zawodowych związanych z humanitarną służbą pożarniczą,  
  5. czuwanie nad sprawiedliwą oceną dorobku pokoleń pożarników polskich oraz obrona honoru, godności i czci jej funkcjonariuszy,  
  6. wyrażanie opinii wobec problemów ochrony przeciwpożarowej, oraz innych sprawach publicznych,  
  7. pogłębianie zrodzonego i ukształtowanego w wyniku służby koleżeństwa, oraz zapewnienie członkom Związku uczestnictwa w życiu publicznym,  
  8. umacnianie więzi emerytów i rencistów z czynnymi zawodowo strażakami Państwowej Straży Pożarnej, członkami ochotniczych straży pożarnych i innymi strażami i służbami ratowniczymi ,  
  9. reprezentowanie emerytów i rencistów wobec organów władzy, administracji samorządowej, a w szczególności Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendantów Państwowej Straży Pożarnej – we wszystkich sprawach, a szczególnie socjalno-bytowych i podziału środków funduszu socjalnego na ten cel.  


Deklaracja przystąpienia do związku -pobierz plik PDF